2021: jarní on-line SUAleph

Záznam (rozdělený do 4 souborů) je k dispozici na sharepoint serveru VUT.