2021: podzimní on-line SUAleph

Záznam (rozdělený do 2 souborů) je k dispozici na sharepoint serveru VUT.