2022: podzimní SUAleph - VUT v Brně

Veškeré prezentace i záznam ze setkání jsou dostupné na zde.