2019: Podzimní SUAleph - VUT v Brně

Místo konání

Podzimní setkání se tradičně uskuteční na půdě VUT v Brně. Nikoliv však v budově rektorátu, jak tomu bývalo doposud, ale v nových prostorách Ústřední knihovny v budově Fakulty podnikatelské v areálu pod Paleckého vrchem.

Termín

Setkání proběhne 20. - 21. 11. 2019.

Registrace

https://forms.gle/Bzxqd83RZ1fN5Dt68

Program

20.11.

14:00 - 14:30 Kolečko po knihovnách

14:30 - 15:00 Jaroslav Sivák - Proces výběru nového KIS na UK

15:00 - 15:30 Antonín Vaishar - Nová ústřední knihovna VUT v Brně

15:30 - 16:00 Přestávka

16:00 - 17:00 Komentovaná prohlídka nových prostor ústřední knihovny

18:00 Restaurace

21.11.

9:30 - 10:00 Christian Motovsky - Ex Libris - Novinky, plány

10:00 - 10:30 Martin Vojnar - Novinky ze světa podpory Ex Libris

Ubytování

Poblíž místa konání se nachází dvě ubytovací zařízení. Hotel Prometheus a Hotel Palacký (koleje).

Společenský program

Večerní setkání se uskuteční ve středu od 18:00 v restauraci Kanas, která se nachází v dochozí vzdálenosti jak od místa konání, tak od nabízeného ubytování. Viz mapa.