2021: jarní on-line SUAleph

Po pauze vynucené pandemií koronaviru se nadcházející setkání uskuteční v on-line podobě v prostředí MS Teams.

Termín

Setkání proběhne 26. 5. 2021.

Registrace

Registrační formulář

Program

Meeting je volně přístupný, pod tímto odkazem. Celá operace bude nahrávána. Záznam bude posléze k dipozici.

9:00 - 10:30 Blok ExLibris

  • Úvod

  • Corporate Update (včetně akvizice Proquestu Clarivatem)

  • Upgrade to Alma

  • Zprava o podpoře

Vystoupí Agnieszka Studencka, Nina Keren-David, Alan Oliver, Martin Vojnar

10:30 - 11:15

  • Zkušenosti UK s přechodem k Almě

Vystoupí Jaro Sivák

11:15 - 12: 45 Pauza na oběd

12:45 - 13:30

 • ALEPH jako online brána do knihovny? Online registrace, DNNT a Kramerius v API obalkyknih.cz, Bookport, CEEOL, DOAJ

 • Přesun výpůjček mezi studovnami/odděleními. Zkušenosti z implementace transferu

Vystoupí Matyáš Bajger

13:30 - 15:00

 • Knihovny VUT v době pandemie

 • Výměna zkušeností (náhrada za "kolečko")

Vystoupí Antonín Vaishar