2022: Jarní SUAleph - ČZU v Praze

Podmínky se zlepšily natolik, že můžeme uspořádat setkání na živo.

Termín

Setkání proběhne 26. 4. - 27. 4. 2022 na půdě ČZU v Praze, konkrétně ve školící místnosti LIB 259.

Ubytování

Vzhledem k situaci na Ukrajině jsou kapacity ubytovacích zařízení v celé zemi poněkud vytíženější. Ale prý je ještě pár míst i na kolejích ČZU.

Registrace

Registrační formulář

Schůzky v MS Teams

Den první

Den druhý

Program

úterý 26. 4.

13:00 - 13:30 Kolečko po knihovnách

13:30 - 14:30 Blok Alma na UK

J. Sivák, B. Drobíková

Po úvodním příspěvku (Registrace a synchronizace UK uživatelů v Almě) diskuze nad dotazy pro UK.


14:30 - 15:00 Přestávka


15:00 - 15:30 M. Vojnar (ExLibris): Novinky podpory Ex Libris v roce 2022

15:30 - 16:30 Blok konzorcium

A. Vaishar

Po úvodním příspěvku (Alma - síťová zóna) diskuze nad katalogizací v zónách Almy.


od 17:00 společenské setkání

Restaurant G


středa 27. 4.

9:00 - 9:30 L. Maixnerová: Analýza stávajících a požadovaných funkcí knihovního systému pro Národní knihovnu České republiky

9:30 - 10:00 M. Bartošek: Projekt CARDS - současný stav

10:00 - 10:30 Ľ. Orság (Cosmotron): Folio - budoucnost knihoven je otevřena