2022: Podzimní SUAleph - VUT v Brně

Setkání proběhne opět v hybridní formě, což se pravděpodobně stane standardem.

Termín

Setkání proběhne 22. 11. - 23. 11. 2022 na půdě Ústřední knihovny VUT v Brně, která sídlí v budově Fakulty podnikatelské v areálu pod Palackého vrchem.

Registrace

Registrační formulář

Schůzky v MS Teams

Den první

Den druhý

Program

úterý 22. 11.

13:30 - 14:00 Kolečko po knihovnách

14:00 - 14:30 A. Vaishar - Nové stavění fondu v ÚK VUT

14:30 - 15:00 C. Isbir - Ex Libris and Clarivate – general update from support (on-line)


15:00 - 15:30 Přestávka


15:30 - 16:00 J. Sivák - Aleph -> Alma holdingy

16:00 - 16:30 M. Kybal, J. Kolátor - Služba zásilka NTK + Integrace nástroje NK-Link do online katalogu knihovny


od 17:30 společenské setkání v restauraci Kanas


středa 23. 11.

9:30 - 10:00 M. Kybal - Představení činnosti CARDS týmu pro data

10:00 - 10:30 A. Vaishar - Zóny v Almě (už zase)

10:30 - ? Diskuze nad projektem